KLAUZULA INFORMACYJNA 

Szanowni Państwo,

Fundacja Aktywne Trzemeszno z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Kościuszki 1, jako administrator danych osobowych, z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuje Pania/Pana, iż:

-Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania Pani/Pana danych osobowych jest:

Fundacja Aktywne Trzemeszno z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Kościuszki 1 18, 62-240 Trzemeszno 

KRS:0000489977, NIP: 7842491249, REGON: 302599351

 -W celu skontaktowania się z administratorem danych prosimy o:

  1. Przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: biuro@aktywnetrzemeszno.pl;
  2. Przesłanie wiadomości w formie pisemnej na adres siedziby Fundacji Aktywne Trzemeszno(dalej: FAT) tj.: ul. Kościuszki 1 18, 62-240 Trzemeszno
  3. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 504228524;
  4. Kontakt poprzez fan page FAT na portalu Facebook

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawa/umowy/zgody, w związku z prowadzoną przez FAT działalnością, której celem jest statutowa realizacja zadań określonych w statucie. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez FAT.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lub do czasu ustania celu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w jednostce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udzielenie usług na podstawie zawartej umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa świadczenia usługi.

Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar gospodarczy.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.